FARSKÉ OZNAMY – 23.8. – 30.8. 2015 – 21. nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Štvrtok: Sv. Moniky, spom.
Piatok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.
Nedeľa: 22. cez rok

 

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Helena Masárová/1.výr./
10 30 Za farníkov
Pondelok 18 30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana
Utorok 18 30 +Ján, rodičia, synovia, st. rodičia
Streda 18 30 +Miroslav Jurka/2.výr./
Štvrtok 18 30 +Ľudovít Knotek, rodičia z oboch strán, ostatná rodina
Piatok 18 30 +Kristián a Anna Medlenoví a ostatná rodina
Sobota  07 00 +Vilma a Ladislav Adamovičoví, vnuk Peter, ostatná rodina
Nedeľa 07 30   Za farníkov
10 30 +Jozef Valachovič/30.výr./,manželka Emília, rodičia z oboch strán
  1. Stretnutie mamičiek na materskej v tomto týždni sa uskutoční v utorok o 10 00 na fare.
  1. Zmeny sv. omší: v stredu 18:30 hod.
  1. Na budúcu sobotu prosím o upratovanie nášho chrámu veriacich z ulíc Medlenovej, Štúrovej, Farské, Jurigovej a Kolónia. Vďaka!
  1. V sobotu nebude nácvik detského zboru.
  1. V sobotu bude sobáš+sv. omša: Boldiš-Čermanová o 15:00 hod.
  1. Spoločenstvo Don Bosco pozýva všetky deti na koncoprázdninovú-potáborovú opekačku, tak ako každý rok pri DPS II. v nedeľu 30.8. od 14:30 hod. Prineste si dobrú náladu a čaká vás veľa hier i zábavy.
  1. Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá vás pozýva na slávnostnú posviacku kaplnky venovanej Hubertovi, patrónovi poľovníkov v sobotu 29. 8. O 11 00 hod. v Adamove pri poľovnej chate Nora. Bude pripravený aj poľovnícky guláš a ukážka norovania líšky v umelom brlohu.