FARSKÉ OZNAMY – 2.8. – 9.8. 2015 – 18.nedeľa cez rok

  

LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: Sv. Jána Vianneyho, kňaza, spomienka
Štvrtok: PREMENENIE PÁNA, sviatok
Sobota: Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa: 19. cez rok

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +Marián Čársky/20.výr./
10:30 Za farníkov
Pondelok 7:00 +Ján Konečný, manželka Otília
Utorok 18:30 +Ferdinand Tomeček, syn Ján, rodičia z oboch strán
Streda 7:00 +Ladislav Mihalovič, rodičia Ján, Anna
Štvrtok 18:30 +Ján, Anna Šefčíkoví, rodičia
Piatok 18:30 +rodičia Emília, Štefan Bartaloví a st. rodičia
Sobota 07:00 +Oľga a ostatní spolupracovníci
Nedeľa 07:30 +manžel Ferdinand
10:30 Za farníkov
  1.  Stretnutie mamičiek na materskej v tomto týždni sa uskutoční v stredu o 10 00 na fare.

 

  1. Zmeny sv. omší: pondelok o 7:00 hod.

 

  1. V sobotu 8.8 bude sobášny obrad Bolebruch-Piváková o 14:00 hod. a v šaštínskej bazilike sa budú sobášiť M.Petrášová a J.Škrabák o 15:00 hod.

 

  1. V sobotu nebude nácvik detského zboru.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Krátkej, Učňovskej a Záhumenice. Vďaka.
  1. Termín prihlasovania na birmovku /9.roč. a vyššie/ a k príprave dospelých ku sviatostiam : v utorok 4.8 po večernej sv. omši. Treba prísť osobne na farský úrad. Ak niekomu nevyhovujú termíny z vážnych dôvodov, bude ešte možnosť prihlásiť sa na konci prázdnin. Podmienkami k birmovke sú sv. prijímanie, účasť na nedeľných sv. omšiach, absolvované náboženstvo a úprimný záujem žiť kresťanskú vieru.

 

  1. K prvému piatku spovedám ako zvyčajne, vo štvrtok, piatok už od 17:30 hod. V penziónoch tiež budem spovedať a slúžiť sv. omše ako zvyčajne vo štvrtok v novom a v piatok v starom od 9:00 hod.

 

  1. Dnes prosím Ružencové spoločenstvo, aby sa pomodlili sv. ruženec s litániami o 14:30 hod. za našich birmovancov v kostole. Ste všetci pozvaní.

 

  1. Spoločenstvo Don Bosco pozýva deti od 2 stupňa ZŠ na stanový minitábor 21-23.8. na Húškach. Bližšie informácie budú v priebehu tohto týždňa na www.donboscogbely.sk, alebo sa môžete spýtať našich animátorov.