FARSKÉ OZNAMY – 28. 9- 5. 10. 2014

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Utorok: Sv. Hieronyma, kňaza a učit. Cirkvi, spom.

Streda: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učit. Cirkvi, spom.

Štvrtok: Svätých anjelov strážcov, spom.

Piatok: féria

Sobota: Sv. Františka Assiského, spom.

Nedeľa: 27. nedeľa cez rok

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň

Čas

Úmysly

Nedeľa 07:30 +Mária a Ferdinand Jureňa a rodičia z oboch strán, zať Vladimír
10:30  za farníkov
Pondelok 17 30 za pomoc v chorobe za Ferdinanda Lorenca
Utorok 18:30 +Ernest Dúbrava, manželka Vilma a st. rodičia
Streda 07:00 za duše v očistci, st. rodičov
Štvrtok 18:30 +Mária, Alexander Valloví, syn František a Alexander
Piatok 18:30 +sestra Emília Hyžová, súrodenci a rodičia
Sobota 07:00 za živých a zosnulých členov nášho Ruženc. bratstva
Nedeľa 7:30 +František Vaculka, st.rodičia ostatná rodina
10:30 za farníkov
  1.  Zajtra vás všetkých pozývam na po-hodové stretnutie na farskom dvore/pastor. miestnosti/. Sv. omša bude o 17 30 hod.
  2. K prvému piatku spovedám ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok už od 17 30 hod. V novom penzióne vo štvrtok od 9 00hod.+sv.omša o 10 30 hod. a v piatok od 9 00 hod.+sv.omša o 10 30 hod.
  3. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulice Sasinkova. Vďaka.
  4. Pripomínam a pozývam vás v piatok 3.10. na stretnutie s misionárom R. Balekom, SVD., pôsobiacom v Moskve v chráme sv. Oľgy. Prihovorí sa k nám v rámci sv. omše a potom bude prednáška a prezentácia o misii v Rusku.
  5. V októbri vás pozývam na sv. ruženec s deťmi a s našimi p. katechétkami, každý piatok pred sv. omšou o 18 00 hod.
  6. Zároveň pozývam mládež a deti prísť v piatky na mládežnícku sv. omšu s piesňami našich mladých a detí.