FARSKÉ OZNAMY  17.7. – 24.7. 2016 – 16.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Piatok: Sv. Márie Magdalény, spom.
Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa: 17. cez rok

 

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Ladislav, Anastázia Hrušeckí, syn Viliam, st. rodičia
10 30 Za farníkov
Pondelok 17 30 Na poďakovanie a B. pomoc pre Máriu
Utorok  
Streda 17 30 +manžel Vladimír, ostatná rodina Šimková
Štvrtok  
Piatok 18 30 +manžel, dcéra a ostatná rodina
Sobota 07 00 Za úctu a ochranu života
Nedeľa 07 30 +Ján a Anna Šefčíkoví
10 30 Za farníkov

 

Farské oznamy 2. časť

 

 

 

  1.  Na budúcu sobotu 23.7. bude sobášny obrad: Roman Vizváry a Lenka Martinkovičová o 15 00 hod.
  2. Nácviky detského budú iba v nedeľu pred sv. omšou.
  3.  Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veria- cich z ulice Krátkej, Učňovskej a Záhumenice. Vďaka.