FARSKÉ OZNAMY 17.6. – 25.6. 2017-  11. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spom.

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Narodenia Jána Krstiteľa, slávnosť

Nedeľa: 12. v období cez rok

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň

Čas

Úmysly

Nedeľa 07 30 +Mária Medlenová/1.výr./ a manžel Ladislav
10 30 Za farníkov
Pond. 18 30 +Michal a Anastázia Zajíčkoví,syn a rodičia
Utorok 18 30 +brat Milan, rodičia Kudolánioví
Streda 07 00 +Cyril a Anna Násadoví, st. rodičia Násadoví a Polákoví
Štvrtok 18 30 K úcte B. Srdca a za živých i mŕtvych ctiteľov B. Srdca
Piatok 18 30 Na poďakovanie za 70 r. života, +rodičia a súrodenci
Sobota 07 00 +Mária Holičová
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Anna Horínková

Farské oznamy 2. časť

  1. Srdečná vďaka ešte raz všetkým, ktorí ste prispeli k včerajšiemu vystúpeniu kresťanských zborov. Tácky, krabice od zákuskov, chlebíčkov si treba pýtať od Majky Krchňavej.
  1. Pán Boh odplať aj všetkým, ktorí ste pomohli pripraviť a zrealizovať vo štvrtok slávnosť Božieho tela. Aj pre mňa to bol hlboký duchovný zážitok.
  1. Prvoprijímajúce deti, ale aj ostatné deti a mládež pozývam na stretká v pondelok po sv. omši na fare a mládežnícke sv. omše v piatok a po sv. omše na stretko na fare.
  1. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok 9:30-11:30 hod. na farskom dvore. Ak nebude priaznivé počasie, tak stretnutie bude vo štvrtok v rovnakom čase.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc Kollárovej, Jilemnického a Hurbanovej.
  1. Rkfú Unín pozýva na púte do Medžugoria v termínoch: 5-11.7., 9-15.7., a 6-12.8. Cena 180,00 Euro. Prihlásiť sa treba na FÚ Unín.
  1. DVD+CD s fotografiami Prvého sv. prijímania sú ešte v sakristii.
  1. V sobotu sme pozvaní na primície do Skalice, ktoré bude sláviť novokňaz Štefan Smetana o 10:00 hod. na Námestí Slobody pri farskom kostole.
  1. Na budúcu nedeľu 25. 6. pozývame so Spoločenstvom Don Bosco všetky deti, mládež i rodičov na opekačku, kalčetový turnaj a pálenie žiackych knižiek na farský dvor o 17:00 hod.
  1. V Gbeloch sa otvára nová tenisová škola pre deti /4-12 rokovú. Bližšie informácie sú na výveske.