FARSKÉ OZNAMY – 24.5. – 31.5. 2015 - Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: Svätodušný pondelok, sviatok

Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Štvrtok: Pána Ježiša Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +Štefan Hazlinger a rodičia z oboch strán
10:30 Za farníkov
Pondelok 07:00 +Ferdinand Šmida, manželka Emília, syn,dcéra,vnuci,ost.rod.
Utorok 18:30 +Vladimír,Irena Šteflíkoví,Miroslav Gottfried,ost.rodina a na    poďakovanie za 60 r. života
Streda  7:00 +Ernest Bolebruch a rodičia z oboch strán
Štvrtok 18:30 +Stanislav a Anežka Nemcoví a ostat. rodina
Piatok 18:30 +rodina Veselá a Rosívačová
Sobota  7:00  Na poďakovanie rodiny
Nedeľa 07:30 +František a Anna Kollároví
10:30 Za farníkov
 1. Pozor na zmenu sv. omše: Zajtra na Svätodušný pondelok bude sv.omša o 7:00 hod./kňaz. rada/.
 1. Stretnutie mamičiek na materskej na fare bude v piatok10:00 hod.
 1. V piatok pozývam mládež aj deti na mládežnícku sv. omšu a stretko na fare.
 1. V sobotu je nácvik detského zboru o 14:00h. Pozývame aj prvoprijímajúce deti.
 1. V sobotu bude sobášny obrad: Ján Slabý a Monika Valachovičová o 14:00 hod.
 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc Družstevná a Hudecová.
 1. V sobotu 30.5. vás pozývam na farskú púť k Bl. Sestre Zdenke Šelingovej do Podunajských Biskupíc, kde budeme mať pútnickú sv. omšu o 17:00h. Odchod z Gbelov bude o 15:00 hod.
 1. Spoločenstvo Don Bosco Gbely oznamuje všetkým deťom, že Letný kresťanský tábor 2015 je už naplno obsadený.
 1. Prosím účastníkov farskej púte do Medžugorie, aby p. Činovskej doplnili chýbajúce údaje: rodné číslo, číslo cestovného dokladu a adresu. Vzhľadom na to, že počas bohoslužieb a prednášok tam budú prebiehať simultánne preklady do viacerých rečí, bude treba si na púť vziať mobil so slúchadlami. Na výveske si môžete prečítať približný program púte.
 1. DPS má voľné miesta na Svätodušnú púť pre seniorov. Odchod autobusu je o 8:20hod. Prihlásiť sa môžete u p. B. Chocholáčkovej.
 1. DVD a fotografie z prijímania má na starosti p. Bolebruchová.
 1. Budúcu nedeľu 31.5. sa v Marianke uskutoční Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10:30 hod. celebruje Mons. S. Zvolenský.