FARSKÉ OZNAMY – 11.2- 18.2. 2018 6.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda: Popolcová streda, prísny pôst a zdržiavanie sa mäs.pokrmu
Nedeľa:  1. pôstna

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Antónia Mlčochová/1 výr./,+Anna, Mária a Nina
Pondelok 18 00 +Marta a Vladimír Repičoví
Utorok 18 00 +Ján a Mária Rozboriloví, st. rodičia
Streda 18 00 +František Vlk, manželka Emília a ostatná rodina
Štvrtok 18 00 Za uzdravenie a pokoj pre dcéry a vnučky
Piatok 18 00 +Gustáv Bojkovský
Sobota 07 00 Na poďakovanie za 70 r. života Emílie a za B. pomoc
Nedeľa

 

07 30 Za farníkov
10 30 +Mária a Jozef Komorníkoví
  1. Zmena sv. omše: Na Popolcovú stredu bude omša o 18 00 hod. aj so značením popola. Nezabudnime na prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. V piatok pozývam k dobrovoľnému pôstu o chlebe a o vode obetovaný za tohtoročné budúce manželstvá.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Čsl. Armády/pravá strana-smer Hydinárne/. Vďaka.
  1. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v piatok v kostole o 17 30 a v nedeľu o 15 00 h./za priaznivého počasia na cintoríne/. Pozývam aj spoločenstvá aj spevácke zbory k zapojeniu sa do vedenia krížovej cesty. Prihláste sa v sakristii.
  1. V piatok sa uskutoční stretnutie birmovancov a dospelých pripravujúcich sa ku sviatostiam: 18 00h sv. omša a potom prednáška v pastoračke.
  2. V sobotu bude stretnutie prvoprijím. detí o 15 30h. v pastoračke.
  1. Ďakujem všetkým za pomoc a zapojenie sa do fašiangového posedenia sobotu na fare. Vyzbierali sme 348 E. Vďaka.
  1. Katechetický úrad Ba pozýva všetky vekové kategórie zapojiť sa do 7 ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých/3-členné družstvá/ pre obohatenie vedomostí o Sv.Písme. Tento rok: Markovo evanjelium. Prihlasovanie do konca februára!!
  1. Pozývam dospelých, mládež, rodiny s deťmi na dvojdňový farský výlet po Morave/Velehrad, Kromeríž,Olomouc/ autobusom 8-9.6. 2018 s cestov kanceláriou Awertour a sprievodcom historikom Štepánom Sittekom. Cena 90 E. V cene je zarátané: autobus. doprava, 1x hotelové ubytovanie s raň. a večerou, sprievodca/. Bližšie informácie sú na výveske. Zapisovanie začína od zajtra v sakristii.
  1. ABÚ BA pozýva všetkých veriacich na ďakovnú sv. omšu pri príležitosti výročia vzniku našej arcidiecézy v katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude sláviť p.arcibiskup Mons. S. Zvolenský v sobotu 17.2. o 10 00hod.
  2. Spoločenstvo Don Bosco oznamuje, že víkend v pastoračnom centre Bojničky pri Hlohovci sa ruší, pre malý záujem. Program bude presunutý do našej pastoračky v sobotu 24.2. od 9 00 do 16 00hod. s programom pre deti a aj pre rodičov. Ste pozvaní.