FARSKÉ OZNAMY: 23.2.- 1.3. 2020 7.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda: Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia-prísny pôst
Nedeľa: 1. pôstna

   

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Eva Mihálová/1 výr./
10 30 Za farníkov
Ponde. 18 00 +Ján Pilárik, st. rodičia z oboch strán
Utorok 18 00 +Vladimír Šmida , rodičia Mária a Štefan, sestra Milica
Streda 07 00

18 00

Na úmysel

+Angela Masaryková/1 výr./, manžel Viktor, syn Ladislav, ostatná rodina

Štvrtok 18 00 +manžel Ladislav, zať Štefan a ostatná rodina
Piatok 18 00 +rodina Hrazdilová a Kováriková
Sobota 07 00 +Ján Varmuža, rodičia
Nedeľa

 

07 30 Na poďakovanie P. Bohu za 91 r. života, a +manžel a syn
10 30 Za farníkov

 

 1. DKÚ BA pozýva všetkých na 9. ročník biblickej súťaže „ Biblia pre všetkých“. Študijný materiál: Evanjelium sv. Jána. Treba vytvoriť trojčlenné družstvá. Prihlásiť sa môžete v sakristii do stredy.
 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc Družstevnej a Hudecovej. Vďaka.
 1. Na Popolcovú stredu budú dve omše: 7:00 a 18:00hod. aj so značením popola. Nezabudnime na prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu(od 14 roku).
 1. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v piatok o 17:30hod. v kostole a v nedeľu o 14:30hod. na cintoríne za priaznivého počasia. Pozývam spoločenstvá, mládež k vedeniu krížovej cesty.
 1. pôstne piatky vás pozývam znova k dobrovoľnému pôstu o chlebe a o vode. Tento piatok obetujeme pôst za manželstvá, ktoré budú uzatvorené v tomto roku v našom kostole.
 1. piatok bude stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam 18:00 /sv. omša+prednáška/.
 1. sobotu sú pozvané prvoprijímajúce deti na stretko o 14:30hod. v pastoračke a o 15:30hod. sú pozvané deti na stretnutie s hrami.
 1. Pod chórusom na stolíku si môžete vziať tlačivo na podporu 2 percent z dane pre naše Spoločenstvo Don Bosco. Prijímateľom je naše občianske združenie Archanjel Michal. Vďaka za podporu.
 1. Cirkevné Gymnázium v Malackách pozýva na Deň otvorených dverí v stredu 26.2. /8-12 00hod./
 1. Pod chórusom je ponuka Sloven. katol. charity-pôstna krabička pre Afriku. Ušetrené peniaze sú určené pre podporu charit. diel pre deti v Ugande a Rwande.
 1. O 2 týždne v utorok 10.3. o 20:00hod. pozývam mužov na Modlitby otcov na fare /za vaše deti, miništrantov a za budúcnosť farnosti/