FARSKÉ OZNAMY  16.4. – 23.4. 2017 
2.veľkonočná nedeľa  Nedeľa Božieho milosrdenstva

Liturgický kalendár
Utorok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učit. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa:  3.veľkonočná

 

 

 PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +manžel Anton Žilínek, rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
Pond. 18 30 +Anna a Ferdinand Bolebruchoví, rodičia z oboch strán
Utorok 19 00 +Ján Lukáč, syn Peter, dcéra Eva a rodičia z oboch strán
Streda   sv.omša nieje
Štvrtok 07 00 Za úctu k Eucharistii a odčinenie urážok voči Sviatosti Oltárnej
Piatok 18 30 +Ľubomír Kaffka
Sobota 07 00 Na úmysel
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Mária Šmidová, rodičia Klinkoví a brat Jozef
  1. Vo štvrtok 27.4. vás pozývam na celodennú farskú poklonu. Začneme sv. omšou o 7:00 hod. Potom vyložím Sviatosť a po celý deň môžete prichádzať na adoráciu a rozhovor s Pánom. Prosím, dnes po sv. omši sa zapíšte na stráženie Eucharistie do zoznamu pod chórusom. Strážiť Eucharistiu by ste mohli viac vzadu v kostole. Verím, že využijeme všetci tento milostivý deň. Poklonu zakončíme mládežníckou adoráciou o 18:00 hod., na ktorú vás všetkých pozývam. Adoráciu obetujeme za nové duchovné povolania.
  2. Zmeny sv. omší: v utorok 19:00hod a v stredu sv. omša nebude.
  3. Dnes pri uctení obrazu Božieho milosrdenstva aj krátkou osobnou modlitbou môžeme získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. /sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, Otče náš a Verím v Boha/
  4. Druhé stretnutie prvoprijímajúcich deti bude vo štvrtok  o 17:00 hod. v pastoračnej miestnosti/alby/. Musí prísť s dieťaťom aspoň jeden rodinný zástupca.
  5. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok  10-12:00 hod. v pastoračnej miestnosti.
  6. Na farskú púť do bratislavskej katedrály 8.5. sú ešte voľné miesta./mládež/
  7. Spoločenstvo Don Bosco pozýva všetky deti na Maškarný plesĽadové kráľovstvo“ v sobotu 29.4. /14:00-16:00hod./ v telocvični ZUŠ. Môžte prísť v akomkoľvek kostýme. Tešíme sa na vás a prajeme dobrú zábavu.
  8. Na budúcu nedeľu poobede sa uskutoční farské kolo biblickej olympiády s prihlásenými účastníkmi. Čas upresním.
  9. V sobotu 13.5. sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov. Bližšie informácie sú na výveske.