FARSKÉ OZNAMY  15.1. – 22.1. 2017 2.nedeľa cez rok

Liturgický kalendár
Utorok: sv. Antona, opáta, spom.
Sobota: sv. Agnesy, panny a muč., spom.
Nedeľa: 3. cez rok

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Jozef Chocholáček/10.výr./ a ostatná rodina
Pond. 18 00 +Ladislav a Anastázia Hrušeckí, syn Viliam a ostatná rodina
Utorok 18 00 Na poďakovanie za 34.r. manželstva a za Bož. požehnanie do ďalších rokov
Streda 07 00 +Mudr. Bohumil Mikula a manželka Pavlína
Štvrtok 18 00 Na poďakovanie za dar života, rodiny a za dary Ducha sv. do ďalších rokov pre celú rodinu
Piatok 18 00 +Bohuslav Drgoš, rodičia z oboch strán
Sobota 07 00  Za dary Ducha sv. a duchovné uzdravenie našich rodín
Nedeľa 07 30 +Ľudovít Knotek a ostatná rodina
10 30 Za farníkov

 

 

  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc: Medlenovej, Štúrovej, Farské, Jurigovej a Kolónia Vďaka.
  2. Od 18.-25.1. bude prebiehať v našej Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  3. Srdečná vďaka a Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa zapojili do akcie minulú nedeľu: Gbely majú talent v našom Kultúrnom dome.
  4. Nácviky mládežníckeho zboru budú v piatok a v nedeľu pred sv. omšami. V piatok pozývam mládež na mládežnícku sv. omšu a po sv. omši sa dohodneme na sobotnom športe.
  5. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok  10-12 00 hod. v pastoračnej miestnosti.
  6. Stretnutie prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v sobotu 21.1. o 13 30 hod. v pastoračnej miestnosti.
  7. Pripomínam, že prebieha zapisovanie na našu farskú púť do Sv. zeme /22.-29. 10.2017/. Zástupcovia cestovnej kancelárie Awetour k nám prídu odprezentovať púte do Sv. zeme. Termín vyhlásim.
  8. V dňoch 17-19.2. sa uskutoční Púť zaľúbených v šaštínskej bazilike. Prednášatelia: p.biskup Forgáč, M. Kuffa. P. Hudák a ďalší. Je pripravený zaujímavý program.
  9. Misionári Saletíni pozývajú 10-12.2. na víkendové prednášky pre kresťanov po civilnom rozvode do Belušských Slatín. Bližšie informácie sú na výveske.