FARSKÉ OZNAMY – 19.11. – 26.11. 2017 – 33.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: Obetovanie Panny Márie, spom.
Streda: sv. Cecílie, panny a muč., spom.
Piatok: Svätí vietnamskí mučeníci, spom.
Nedeľa:   Slávnosť KRISTA KRÁĽA

   

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 Na poďakovanie za 40 rokov manželstva
Pondelok 18 00 +Ján, rodičia Knotkoví, bratia, st. rodičia
Utorok 18 00 +dcéra Veronika/5 výr./, mama Otília/1 výr./, ostatná rodina Volková a Kvaltínová
Streda 07 00 Na poďakovanie za dožitých 60 rokov života
Štvrtok 18 00 +Ladislav Zajíček
Piatok 18 00 +rodičia Ladislav, Emília, dcéra, zať a ostatná rodina
Sobota 07 00 +Vladimír Jureňa/1 výr./ a ostatná rodina
Nedeľa 07 30 +Ferdinand a Anna Knotkoví, synovia, nevesty, zať a vnukovia
10 30 Za farníkov

 

  1. Dnes v rámci 100.výročia  fatimských zjavení vás pozývam na premietanie zaujímavého filmu o Fatimských zjaveniach o 16:00hod. do pastoračnej miestnosti. A na budúcu nedeľu zase naše deti nás pozývajú na divadelné vystúpenie príbehu Fatima v kostole o 15:00hod.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Štefánikovej. Vďaka.
  1. V piatok  sa uskutoční stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam o 18:00hod. Prednáška bude v pastorač. miestnosti..
  1. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 15:30hod. v pastoračnej miestnosti.
  1. Spoločenstvo Don Bosco pozýva na tradičný futbalový turnaj Don Bosco Cup, ktorý sa bude konať v sobotu 2.12. od 12:00hod. Treba sa nahlasovať u p. katechétky Komornej.
  1. Na  ďakovnú omšu a memoriál gbel. kňaza Tomáša Ružičku v Saleziánskom dome v Žiline pôjde každý svojim autom.