FARSKÉ OZNAMY  24.4. – 1.5. 2016 – 5.veľkonočná  nedeľa

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Piatok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy,                        sviatok
Nedeľa: 6. veľkonočná

 PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Ján Lukáč a ostatná rodina
10 30 Za farníkov
Pondelok 18 30 +Lubomír Kaffka/2.výr./, otec Anton
Utorok 18 30 +Marián Kohút
Streda 07 00 +za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 18 30 Na poďakovanie za dožitých 50r., synov Petra a Pavla, za B. pomoc
Piatok 18 30 +rod. Novotníčková a rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 +Anton Žilínek a rodičia z oboch strán
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 Na poďakovanie za 50r. manželstva

 

  1. Dnes 24.4.  o 14:30 hod. sa uskutoční farské kolo biblickej olympiády s prihlásenými účastníkmi.
  2. V stredu 27.4. vás pozývam na celodennú farskú poklonu. Začneme sv. omšou o Eucharistii o 7:00 hod. Potom vyložím Sviatosť a po celý deň môžete prichádzať na adoráciu a rozhovor s Pánom. Prosím, zapíšte sa aj na stráženie Eucharistie vzadu pod chórusom. Verím, že využijeme všetci tento milostivý deň. Poklonu zakončíme mládežníckou adoráciou o 18:30 hod., na ktorú pozývam zvlášť deti a mládež. Adoráciu obetujeme za nové duchovné povolania.
  3. Stretnutie mamičiek na materskej bude v stredu o 9:30hod.
  4. Vo štvrtok 28. 4. sa uskutoční 2. stretnutie detí a rodičov k 1.sv. prijímaniu v kostole o 17:00 hod. Je dôležité, aby prišli všetky deti.
  5. V sobotu nácvik detského zboru nebude.
  6. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Potočnej. Vďaka.