FARSKÉ OZNAMY – 10.12. – 17.12. 2017 2. adventná nedeľa
Biblická nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: Panny Márie Guadalupskej, spom.
Streda: sv. Lucie, panny a muč., spom.
Štvrtok: sv. Jána z Kríža, kňaza a učit. Cirkvi, spom.
Nedeľa:   3. adventná- Gaudete-radostná

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Ján Dúbrava, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
17 00 Za farníkov
Pondelok 18 00 +Konštantín Kobilý
Utorok 06 30 +Mária Čárska a manžel Augustín
Streda 18 00 +Zuzana Sekerešová /4.výr./
Štvrtok 06 30 +rodičia Jozef a Františka Hoškoví, synovia, dcéra, zať
Piatok 18 00 +Gertrúda Švrčková a rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 +Štefan Čársky, nevesta a rodičia z oboch strán
Nedeľa 07 30 +Ferdinand Hazlinger, st. rodičia Hazlingeroví a Hrazdiloví
10 30 Za farníkov

 

 1. Zmeny sv. omší v Advente: RORÁTY: utorok, štvrtok:6 30h. a v sobotu 7 00h. V pondelok, stredu, piatok budú sv. omše o 18 00h./deti-srdiečka s podpisom, sochy P.M., dátumy-pečiatka, vyhodnotenie/. Nezabudnime na adventné predsavzatie!
 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Mládeže /ľavá strana/ . Vďaka.
 1. Dnes vás všetkých na predvianočnú sv. spoveď na od 15 00-17 00h. omše budú 7 30 a 17 00hod. K dispozícii budem na sv. spoveď do 23. 12. len pre tých, ktorí z vážnych dôvodov nemohli dnes prísť. Nezabudnime sa dôkladne pripraviť a pomôcť deťom. Vďaka.
 1. Vo štvrtok 14.12. od 9 00hod. budem chodiť po chorých. Do stredy si ich ešte môžete prísť prihlásiť do sakristie, aby som ich zaopatril sviatosťami k sviatkom.
 1. V piatok sa uskutoční stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam o 18 00hod. Prednáška bude v pastorač. miestnosti.
 1. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 15 30h v pastoračnej miestnosti.
 1. Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 1. Na sobotu 16.12. pozývame s mamičkami naše deti na adventné raňajky na fare po rorátoch. Teším sa na vás.
 1. Na bud. nedeľu o 15 00h. vás pozývam na premietanie filmu Križiacke výpravy.
 1. Pod chórusom nájdete k nahliadnutiu knihu Vdp. M. Gavendu- Pozerať a vidieť- úvahy o živote a viere a+fotografie./9E/-/ dar k Vianociam -/môžte sa zapísať na zoznam./
 1. Na fare po omši aj v týždni si môžete kúpiť DVD: Svätá Zem od Vdp. M. Mojžiša./10E/