FARSKÉ OZNAMY  19.3. – 26.3. 2017 3.pôstna nedeľa

Liturgický kalendár
Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť/preložená z nedele/
Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa: 4. pôstna- Laetáre-radostná

 

  

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Júlia Dúbravová, manžel a ostatná rodina
10 30 Za farníkov
Pond. 18 00 Za všetkých ctiteľov sv. Jozefa
Utorok 18 00 +Jozef Duchoslav, Alžbeta, dcéra, syn, nevesta, zať
Streda 07 00 Za Božie požehnanie a pomoc pre celú rodinu
Štvrtok 18 00 +Milan Drtil, otec Ján, rodičia Knotkoví
Piatok 18 00 +Blažena Poláčková/1.výr./, manžel a rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 +Ladislav Horínka, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 Na poďakovanie za 70 rokov života, +Ján a Mária Pochylí

 

  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich  z ulice SNP. Vďaka.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa  modlíme v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 15:00 hod./dnes prvopríjm deti/. O 14:45 hod. sa stretáme pri kostole. Po sv. omši prosím ochotných chlapov viesť krížovú cestu mužov: prídite do sakristie po sv. omši. Dohodneme si termín. Vďaka.
  3. V pôstne piatky vás znovu pozývam k dobrovoľnému pôstu o chlebe a o vode. Tento piatok môžeme spolu obetovať pôst za prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Vďaka.
  4. Od zajtra mi môžete prísť zapísať vašich chorých do sakristie, aby som ich mohol prísť zaopatriť sviatosťami k Veľkej noci. Vysluhovanie sv. po-mazania chorých v kostole pre tých, ktorí sú vážne chorí a môžu prísť do chrámu, bude na budúcu sobotu 25.3. pri rannej sv. omši. V týždni ich prosím privezte na sv. spoveď. Spovedám vždy pol hodiny pred sv. omšou.
  5. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok  10 – 12:00 hod. v pastoračnej miestnosti.
  6. V piatok pozývam mládež a deti na mládežnícku sv. omšu.
  7. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 13:30hod. v pas- toračnej miestnosti. Nácviky mládež. zboru budú v sobotu o 14:30h a v nedeľu pred sv. omšou.
  8. V rámci Roka sv. Martina sme pozvaní na púť dekanátov Senica a Skalica do Katedrály sv. Martina v Bratislave v pondelok 8.5. Program je na výveske. Prosím prídite sa v týždni zapísať do sakristie, aby som mohol objednať autobus. Vďaka.
  9. Spoločenstvo Don Bosco Gbely, ktoré patrí pod Združenie kresťanských spoloč. mládeže prosí o darovanie 2% z dane. Vzadu v kostole na stolíku sú „Vyhlásenia“ pre tento účel. Potrebné informácie  sú na stránke don bosco gbely.sk. Zodpovedná osoba pre informácie:Ľubka Petrášová 0948 522663.
  10. Na budúcu nedeľu sa posúva čas z 2hod. na 3 hod. SEČ!!