FARSKÉ OZNAMY – 19.-26. 10. 2014

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: féria

Utorok: féria

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: féria

Sobota: féria

Nedeľa: 30. nedeľa cez rok

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +Vladimír Jureňa a rodičia z oboch strán
10:30  za farníkov
Pondelok 18 30 +Ladislav Knotek, Emília a syn
Utorok 18 30 +Emília a Ferdinand Juriga
Streda 07:00 Za duše v očistci
Štvrtok 18:30 +Ľudovít a Mária Vlkoví a ostat. rodina
Piatok 18:30 +Ladislav, Ľudmila Rozboriloví, Jakub, Mária Dominikoví
Sobota 07 00 Mária, Jozefa, Fridolína Šlachtoví
Nedeľa 7:30 +Imrich, Jozefína Čárskí, rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
  1. V piatok 24. 10. vás všetkých pozývam na mládežnícku adoráciu po sv. omši obetovanú za nových misionárov a duch. povolania z našej farnosti.
  1. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulice Čsl. Armády/ľavá strana.
  1. V nedeľu 26. 10. pozývam našu farskú radu na stretnutie o 15 00 hod. na fare./zoznam/
  1. V októbri sa modlíme ruženec s deťmi a s našimi p. katechétkami, každý piatok pred sv. omšou o 18 00 hod. Deti  dostali obrázok P.Márie, kde si majú zaznačiť dátum a na konci  mesiaca  bude vyhodnotenie. Zároveň pozývam mládež a deti prísť v piatky na  mládežnícku sv. omšu s piesňami našich mladých a detí.
  1. V sobotu 25.10. pozývame tretiakov/1.prij. deti/ na stretnutie v pastoračnej miestnosti na fare o 13:30 hod. Po nedeľ. sv. Omši pripomínam, že tretiaci si majú prísť pre pečiatku, že boli na sv. omši. Vďaka.
  1. Na budúcu sobotu sa posúva čas z 3 hod. na 2 hod. SEČ.
  1. Spoločenstvo don Bosco Gbely pozýva všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu na ďalší ročník futbalového turnaja o putovný pohár Sv. Jána Bosca, Don Bosco cup. Všetky informácie nájdete na plagáte na nástenke.