FARSKÉ OZNAMY –15.4.- 22.4. 2018   3.veľkonočná nedeľa

 

LITURGICKÝ KALENDÁR
Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Nedeľa:  4.veľkonočná –Nedeľa Dobrého pastiera

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Na poďakovanie za 20 r. manželstva a za dar zdravia
10 30 Za farníkov
Pondelok 18 30 +Štefan Mihál, manželka Mária, Agneša, st. rodičia, ostatná rodina
Utorok 18 30 +Ján Mokrohájsky
Streda 07 00 +Vdp. Jozef Tiso
Štvrtok 18 30 +manžel Ján Lukáč, syn Peter, dcéra Evka, rodičia z oboch strán
Piatok 18 30 +Ján Martinkovič, ostatná rodina
Sobota 07 00 +manžel Jozef a ostatná rodina
Nedeľa

 

07 30 +Anton Žilínek, rodičia z oboch strán, ostatná rodina
10 30 Za farníkov

 

  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Petroveskej. Vďaka.
  1. Stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam bude v piatok: sv. omša 18 30 a prednáška v pastor. miestnosti.
  1. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 14 30 hod. Od 26.4. budú stretnutia prvoprijm. detí v kostole vždy vo štvrtok o 17 00 hod.
  1. V stredu o 9 00hod. sa uskutoční rekolekčná sv. omša v Skalici.
  1. Pozvánka z Holíča od p. Vajayovej pre mládež: na Festival mladých do Medžugoria 7- 7.8. 2018. Do 15 r. by mali ísť deti v sprievode dospelého. Cena 100 E. Zapísať sa môžete v sakristii.
  1. Farské kolo biblickej olympiády bude v nedeľu 29.4. po obede.
  1. Na farskú púť na Moravu/Velehrad, Kromeříž a Olomouc-8-9.6. 2018/ sa bude vyberať 90 E už len dnes po sv. omšiach v sakristii. Treba nahlásiť adresu a číslo občianskeho preukazu. Vďaka.
  1. Štvrtkovú adoráciu po sv. omši obetujeme za nové duchovné povolania.
  1. Katolícke biblické dielo s RKCMBF UK a ABÚ Bratislava poriada Kurz lektorov 6. v aule RKCMBF UK v Bratislave. Bližšie informácie sú na výveske.
  1. Dnes za dobrého počasia vás pozývam /deti, mládež, rodičov/ na bicyklový výlet do Adamova. Teším sa na zážitky. Odchod: 15 00hod. od kostola.