FARSKÉ OZNAMY – 22.11. – 29.11. 2015 – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., muč., spom.
Streda: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spom.
Nedeľa: 1. adventná, začiatok nového liturgického roka

 

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Ivan Masár, dcéra Anna a ostatná rodina
10 30 Za farníkov
Pondelok 18 00 +rodičia Kuníkoví a Ozábaloví
Utorok 18 00 +Valent a Alojzia, synovia Ján, Štefan a nevesta Mária
Streda 07 00 +Anna, Viktor Šostokoví, Viliam Valachovič
Štvrtok 18 00 +Jozef a Jana Vrbňákoví
Piatok 18 00 +manžel Jána Pecha, súrodenci, rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 +Ladislav, Otília Brunovskí, st. rodičia
Nedeľa 07 30 +Ján Dúbrava/30. výr./, rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
  1. Dnes pri zasväcujúcej modlitbe ku Kristovi Kráľovi môžeme za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky.
  1. Na budúcu nedeľu budem posviacať pri sv. omšiach adventné vence. Verím, že budú pre nás symbolom prichádzajúceho Krista a šancou na stretnutia rodín pri modlitbe.
  1. Stretnutie mamičiek na materskej bude v stredu o 10:00 hod. na fare.
  1. V piatok o 17:00 hod.bude nácvik detského zboru, potom bude nasledovať mládežnícka sv. omša a po nej bude na fare stretnutie dospelých pripravujúcich sa ku sviatostiam.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Prof. Čárskeho/ľavá strana/. Vďaka.
  1. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 13:30 hod. v pastoračnej miestnosti, a zmena: o 9:00 hod. bude nácvik detského zboru.
  1. Aj v tomto roku v sobotu 5.12.poobede bude po našej farnosti chodiť Mikuláš. Prosíme rodičov detí, ktoré chcú, aby sa u nich zastavil Mikuláš so svojou výpravou, nech sa zapíšu vzadu do zoznamu. Prosíme, aby ste zapísali len svoju rodinu, nie susedov, kamarátov. Za pochopenie ďakujeme.
  1. Od 22.11. sa spúšťa registrácia na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Viac na webových stránkach mladezba.sk