FARSKÉ OZNAMY  15.10. – 22.10. 2017 – 28. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Margity Alacoque, panny, spom.
Utorok: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spom.
Streda: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa:  29. cez rok- Misijná nedeľa

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Vladimír Jureňa, rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
Pond. 18 30 +Emília Rozborilová, manžel a rodičia z oboch strán
Utorok 18 30 +Mária Vaňková, manžel Ernest, ostatná rodina
Streda 07 00 +Ernest Bolebruch, rodičia z oboch strán
Štvrtok 18 30 +Veronika Plichtová, otec Michal Puškáč, ostatná rodina
Piatok 18 30 +rodičia Ján a Anna Uhrincoví, dcéra Margita
Sobota 07 00 +spolužiaci a učitelia
Nedeľa 07 30 +Jozefína a Imrich Čárskí, rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
  1. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok 10:00 – 12:00 hod. na far. dvore, alebo v pastoračnej miestnosti.
  2. Na budúci týždeň prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc Družstevnej a Hudecovej. Vďaka.
  3. Prežívame mesiac sv. ruženca. Všetkých vás pozývam zvlášť v tomto roku 100.výročia fatimských zjavení k spoločnej modlitbe v kostole. V pondelok sa  predmodlievajú ženy zo Spoločenstva modlitby matiek, v utorok deti, vo štvrtok muži. V stredu a piatok a v sobotu naši Ruženčiari.
  4. V utorky a v piatky budú stretnutia pre deti a mládež po sv. omši.
  5. Druhé stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam sa uskutoční v piatok 20.10. o 18:30h. v kostole./písanka, pero/
  6. Fórum života organizuje 15. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na tieto deti si môžeme pripomenúť symbolickým zapálením sviečky 2.11. a modlitbou. Túto kampaň a aktivity Fóra života na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej sviečky pod chórusom/cca 1 E malá, 4 E veľká/. Vďaka.
  7. Odchod pútnikov do sv. Zeme autobusom do Viedne bude na budúcu nedeľu o 15:00 hod od kostola.