FARSKÉ OZNAMY 21.5. – 28.5. 2017

6.veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prik. Sviatok

Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Nedeľa: 7.veľkonočná

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň

Čas

Úmysly

Nedeľa 07 30 +Štefan Hazlinger a rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
Pond. 18 30 +Anton Bederka/1 výr./, zať Ladislav a st. rodičia z oboch strán
Utorok 18 30 +Konštantín Stupavskí, manželka Anna a st. rodičia
Streda 07 00 +Konštantín Neoveský
Štvrtok 07 00

18 30

Na úmysel

+Milan Pochylí a ostatná rodina

Piatok 18 30 +Vladimír Kocák, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Sobota 07 00 +Ladislav Fadlik a rodičia
Nedeľa 07 30 Na úmysel
10 00 Za prvoprijímajúce deti

Farské oznamy 2. časť

  1. Zmeny sv. omší: vo štvrtok na prik. sviatok Nanebovstúpenia Pána budú sv. omše: 7 00 a 18 30h. V nedeľu vás pozývam na slávnosť Prvého sv. prijímania/26 detí/ o 10 00hod. Nezabudnime v modlitbách na naše deti.
  1. V stredu od 16 00h prosím rodičov prvoprijímajúcich detí pomôcť pri čistení chrámu. Vďaka.
  1. Šieste stretnutie prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok o 17 00 hod. v kostole. /aj nácvik /
  1. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok 10-12 00 hod. na farskom dvore. Ak nebude priaznivé počasie, tak stretnutie bude vo štvrtok v rovnakom čase.
  1. Spoločenstvo Don Bosco oznamuje, že už pomaly končí prihlasovanie do kresťanského tábora pod Gýmešom./6-11.8./. Prihlášky sú v zadu v kostole a aj so všetkými informáciami na www.donboscogbely.sk.
  1. Rkfú Štefanov pozýva na Novénu za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II./16-24.5./. Program je na výveske.
  1. Od piatka sa budeme na začiatku sv. omše modliť Novénu k Duch sv. Mariánske litánie sa budeme modliť hneď po sv. ruženci.
  1. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami za úrodu.