FARSKÉ OZNAMY  23.10. – 30.10. 2016 – 30.nedeľa cez rok- Misijná nedeľa

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Piatok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

  

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 Na poďakovanie za dožitých 75 r. života, za B. pomoc a zdravie pre manžela Štefana
Pondelok 19 00 Na úmysel
Utorok 18 30 +Vlastimil Hájek, ostatná rodina
Streda 07 00 +Štefánia Martinkovičová, ostatná rodina
Štvrtok 18 30 +rodičia Šmidoví, st. rodičia, dcéry, syn
Piatok 18 30 +Ferdinand, Rozália Pechoví, st. rodičia Pechoví a Nemcoví
Sobota 07 00 +Viktor a Jozefína Petrovičoví, sestra, manžel
Nedeľa 07 30 +Martin Švrček/1.výr./
10 30 Za farníkov

 

 1. Ďakujem a srdečné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k nedeľnej slávnosti sv. birmovania
 2. Zmena sv. omše: zajtra bude sv. omša o 19 00 hod./aj sv. ruženec 18 30h.
 3. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Petroveskej. Vďaka
 4. V piatok pokračujeme v mládežníckych sv. omšiach.  Pozývam všetky deti a mládež
 5. Prežívame mesiac sv. ruženca. Všetkých vás pozývam k spoločnej modlitbe aj v kostole pred sv. omšou. V pondelok sa  predmodlievajú naše deti a mládež, v utorok ženy zo Spoločenstva modlitby matiek, vo štvrtok muži. V stredu a piatok naši Ruženčiari
 6. Fórum života nás znova pozýva podporiť kampaň Sviečka za nenarodené deti a pripomenúť si osud nenarodených detí za pálením sviečky večer 2.11. v rodinách. Sviečku si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života
 7. Stretnutie prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v sobotu 29.10. o 13 30 hod. v pastoračnej miestnosti .Potom bude nácvik mládežníckeho zboru o 14 30 hod
 8. Pešiu farskú púť do Šaštína by som chcel realizovať v sobotu 29.10. ak nebude pršať. Odchod bude o 8 15 hod. od kostola. Prosím vezmite si reflexné vesty aspoň niektorí. Cesta späť bude individuálna. Čas sv. omše upresním v piatok/upresníme si cestu/
 9. Každú  sobotu o 19 00 h. je pozvaná mládež na stretnutia s rôznymi témami  pre osobnostný rast spojené aj so zábavnými aktivitami Spoločenstva Don Bosca. Stačí prísť v sobotu o 19 00 hod. do pastoračnej miestnosti. Téma: Time management v osobnom živote.
 10.  Zo soboty 29.10. na nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.
 11. Stretko birmovancov bude v piatok po sv. omši. Pripravený bude zaujímavý program.