FARSKÉ OZNAMY – 21.-28. 9. 2014

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: féria

Utorok:sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: sv. Kozmu a Damiána, muč., spom.

Sobota: sv. Vincnta de Paul, kňaza, spom.

Nedeľa: HODOVÁ SLÁVNOSŤ

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň

Čas

Úmysly

Nedeľa 07:30 +Ferdinand Vlk a ostatná rodina
10:30  za farníkov
Pondelok 18:30 +Jozef a Anna Vagneroví, syn Jozef
Utorok 18:30 +Ladislav, Viera Lorencoví, st.rodičia a sestra Anna
Streda 07:00  za uzdravenie vzťahov
Štvrtok 18:30 +rodičia Vankoví, manželka Jarmila, st. rodičia z oboch strán
Piatok 18:30 +Rudolf, Jozefína Jureňoví, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Sobota 07:00 +Anna a Vladimír Ružička, rodičia z oboch strán
Nedeľa 7:30 +Mária, Ferdinand Jureňa, rodičia z oboch strán, zať Vladimír
10:30 za farníkov
  1. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulíc Naftárskej /pravá strana-smer stanica. Vďaka.
  2. Na budúcu nedeľu nás čaká hodová slávnosť- titulu nášho chrámu. Je to aj milostivý deň v našej farnosti. Nezabudnime sa aj duchovne pripraviť. Naša mládež- spoločenstvo Don Bosco pozýva deti v rámci Gbelského jarmoka v sobotu doobeda na rôzne súťaže a zaujímavý program pri Mestskom úrade. Na slávnostnej hodovej sv. omši bude kazateľom v nedeľu pápež. prelát Mons. Ján Formánek. Všetci ste srdečne pozvaní. Po nedeli v pondelok/sviatok sv.Michala/ vás všetkých pozývam na po-hodové stretnutie na farskom dvore.
  3. Pripomínam: V piatok 3.10. nás navštívi kňaz,misionár, verbista Robert Balek-slovák, ktorý pôsobí v Moskve v chráme sv.Oľgy. Prihovorí sa k nám v rámci sv. omše a po nej bude ešte prednáška a prezentácia o misii v Rusku s fotografiami, piesňami a suvenírmi z Ruska. Môžte si pripraviť otázky aj ohľadom ťažkej situácie v Rusku a na Ukrajine.
  4. Deo Gratias za vyhotovenie a osadenie nových hlavných dverí do nášho chrámu. Realizáciu začal môj predchodca a dokončenie sme zvládli včera. Bud. týždeň mám stretnutie so statikom, ktorý realizoval výskum prasklín v kostole pred niekoľkými rokmi. Verím, že budeme môcť s jeho pomocou zvládnuť postupne aj tento problém. Ďakujem aj mestskému úradu za realizáciu chodníka a schodov zo zadu kostola.
  5. RKFÚ Unín poriada 25-27.9. nábož. zájazd po pamiatkach Moravy. Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade Unín, tel. 6628185. Cena 100 E/cestovné, 2krát večera, raňajky a nocľah/.
  6. V sobotu o 15:00 hod. bude sobášny obrad: Roman Počatko a Lucia Kollárová.