FARSKÉ OZNAMY: 9.12.- 16.12. 2018 2. adventná nedeľa

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok: Sv. Lucie, panny a muč., spom.
Piatok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
Nedeľa: 3. advetná  GAUDETE-radostná

   

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +manžel Milan, rodičia, st. rodičia z oboch strán
Pondelok 18 00 +dcéra Eva Danielová, syn František, manžel František
Utorok 07 00 +Mária a Ladislav Rozboriloví a ostatná rodina
Streda 18 00 +rodina Masárová a +rodina Čárska
Štvrtok 07 00 +Ján a Rozália Dúbravoví, rodičia a ostatná rodina
Piatok 18 00 +Vasyl Fučko, st. rodičia Knotkoví
Sobota 07 00 +Zuzana Sekerešová/5.výr./
Nedeľa

 

07 30 +Ladislav a Otília Brunovskí, starí rodičia
17 00 Za farníkov

 

 

  1. Od dnes môžete zapísať v sakristii vašich chorých, ktorí sú doma, aby som ich mohol prísť zaopatriť sviatosťami ku sviatkom.
  1. Zmeny sv. omší v Advente: RORÁTY: v utorok, štvrtok a sobotu o 7:00hod. V pondelok, stredu a piatok budú sv. omše o 18 00hod. /deti-srdiečka s podpisom, sochy P. Márie, dátumy-pečiatka, vyhodnotenie/. Nezabudnime na adventné predsavzatie!
  1. Na budúcu nedeľu vás pozývam na predvianočnú sv. spoveď od 15:0017:00hod. omše budú v nedeľu 7:30 a 17:00hod!! Nezabudnime sa dôkladne pripraviť ku sv. spovedi.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Mládeže /pravá strana-smer cintorín/. Vďaka.
  1. Zimné kántrové dni budú v tomto týždni v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  1. Ďakujem spol. Don Bosco a animátorom za včerajšie zrealizovanie stretnutia detí na fare.
  1. Stretnutie detí bude v stredu a v piatok po sv. omši. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 15:30hod.
  1. Dnes o 17:00hod. v bratislavskej katedrále sv. Martina bude o 17:00 hod. sv. omša za všetkých zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.
  1. Farská púť do Talianska je už obsadená.