FARSKÉ OZNAMY  21.8. – 28.8. 2016 – 21. nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, spom.
S
treda: sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota: sv. Moniky, spom.
Nedeľa: 22. cez rok

  

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Fantišek, Anna Kollároví
10 30 Za farníkov
Pondelok 07 00 +Anton a Hermína Kovalovskí
Utorok 07 00 +rodina Mikičová a Matulová
Streda 07 00 +Ferdinand Mihal /1.výr./
Štvrtok 07 00 +manžel Ferdinand Šmida, syn Jozef, rodičia z oboch strán
Piatok 07 00 Na poďakovanie za 70r. života, za ťažko chorého manžela, a +rodičov    z oboch strán
Sobota 07 00 +Jozef Nemec, a rodičia z oboch strán
Nedeľa 07 30 +Imrich a Jozefína Čárskí, st. rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov

 

  1. Zmeny sv. omší: z dôvodu opravy prasklín v kostole budú sv. omše po celý týždeň ráno o 7 00 hod. Vďaka za pochopenie a prosím o modlitby.
  2. Srdečná vďaka a Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie nášho Kresťanského tábora na Brezovej. Vďaka aj za duchovnú podporu.
  3.  Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veria- cich z ulíc Sasinkovej a Ružovej . Vďaka.
  4. Pozývam všetkých/aj deti, mládež/ na našu farskú pešiu púť do Šaštína v rámci milostivého Roka milosrdenstva a možnosti získať vzácne duchovné milosti pri prechode sv. brány v pondelok 29.8.
  5. Stretnutie mamičiek na materskej sa uskutoční v utorok 23.8. o 16 00 hod. na farskom dvore. Sú pozvané aj nové mami, aby sa spoznali aj mimo kostola a pomohli k pokračovaniu stretávania.