FARSKÉ OZNAMY  25.9. – 2.10. 2016 – 26.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok:sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.
Štvrtok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
Sobota: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.
Nedeľa: Slávnosť patróna našej farnosti sv. Michala

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Vdp. Konštantín Kollár, rodičia
10 30 Za farníkov
Pondelok 18 30 +Anna Vlková, manžel Konštantín a ostatná rodina
Utorok 18 30 +Milan, Janka Brunovskí, rodičia z oboch strán
Streda 07 00 +na poďakovanie za 70r. života a +manžel
Štvrtok 18 30 +Emília Šťastná, manžel a ostatná rodina
Piatok 18 30 +Vladimír a Irena Šteflíkoví, ostatná rodina a za duše v očistci
Sobota 07 00 Za živých i zosnulých členov nášho Ružencového bratstva
Nedeľa 07 30 +Emília Rozborilová, manžel Vojtech, rodičia zoboch strán
10 30 Za farníkov-hodová svätá omša

 

  1. Vo štvrtok budem chodiť po chorých. Prosím, aby sme mi ich prišli zahlásiť do sakristie dnes, alebo do stredy. Vďaka.
  2. Na budúcu nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť sv. Michala archanjela. Je to milostivý deň v našej farnosti. Kazateľ: Mons. Ján Formánek. Nezabudnime sa pripraviť aj dobrou sv. spoveďou./plnomocné odpustky/
  3. V utorok sa uskutoční stretnutie mamičiek na materskej /10 00-12 00 hod./ na fare. Všetky mamičky s deťmi sú vítané.
  4. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice SNP. Vďaka.
  5. V piatok pokračujeme v mládežníckych sv. omšiach. Pozývam zvlášť všetkých birmovancov aj na stretnutie po sv. omši / ak nemôže osobne-prosím jedného zástupcu z rodiny/. Je dôležité, aby si birmovanci vytvorili priestor na piatkové stretnutia- nácviky a bezprostredná príprava. Neúčasť bez ospravedlnenia znamená, že si birmovanec birmovku odkladá.
  6. Upozorňujem: časopis Ty a ja a posolstvá v ňom nie je katolícky časopis. Sú to len súkromné vízie muža, ktorý zneužíva slovo katolícky. Prosím, aby ste mi nenosili svojvoľne časopisy a letáky do kostola bez môjho súhlasu. Farár zodpovedá pred biskupom aj za tieto veci. Často sa šíria medzi veriacimi bludné a sektárske časopisy a informácie. Buďte opatrní. Vďaka za pochopenie.