FARSKÉ OZNAMY 20.8. – 27.8. 2017

20. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Pia X., pápeža, spom.

Utorok: Panny Márie Kráľovnej, spom.

Štvrtok: sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Nedeľa: 21. cez rok

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň

Čas

Úmysly

Nedeľa 07:30 +Jozef Nemec, rodičia z oboch strán
10 30 Za farníkov
Pond. 18 30 +Milan Masaryk, ostatná rodina
Utorok 18 30 +Stanislav a Terézia Lukáčoví, rodičia z oboch strán
Streda 07 00 Na úmysel
Štvrtok 18 30 +Anna Rozborilová, rodičia z oboch strán
Piatok 18 30 +Ján/5 výr./, bratia a rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 +Anna, Vladimír Brezovskí, ostatná rodina
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Ján, Anna Šefčíkoví, rodičia z oboch strán, brat Štefan

Farské oznamy 2. časť

  1. Prosím, aby skupiny určené na upratovanie pastoračky nezabúdali na termín upratovnia. Vďaka.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Naftárskej-ľavá strana. Vďaka.
  1. Na budúcu sobotu 26.8. bude sobáš+sv. omša: Jakub Štetina a Petronela Uhrincová o 14 00 hod.
  1. Dňa 15.8. so súhlasom ABÚ Ba bola v Skalici zriadená Adoračná kaplnka na Námestí Slobody vedľa farského kostola v kaplnke sv. Anny. Poklona je možná v pracovné dni 8 00-15 00 hod. Predajňa náboženských vecí je presťahovaná do KD na námestí.