FARSKÉ OZNAMY – 14.12.- 21.12. 2014 – 3.adventná nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: féria

Utorok:  Roráty

Streda: féria

Štvrtok: Roráty

Piatok: féria

Sobota: Roráty

Nedeľa: 4. adventná nedeľa

 

PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 Za farníkov
17:00 +Zuzana Sekerešová
Pondelok 18:00 +Michal Horváth a rodičia

 

Utorok 06:30 Za duše v očistci
Streda 18:00 +Ladislav Juriga, Emília, dcéra, zať
Štvrtok 06:30 +Ján, Terézia Koščoví,Ján a Rozália Čerešňoví
Piatok 18:00 Za zdravie a B.pomoc pre dcéru,+Baláš Karol, rodičia Balášoví a Dúbravoví
Sobota 07:00 +Valent a Alojzia Miháloví, ostatná rodina
Nedeľa 07:30 Na poďakov.  za 70r. života Anny, +manžel a syn
10:30  Za farníkov
  1.  Zmeny sv. omší v Advente: roráty: utorok, štvrtok 6:30 hod. A sobota 7:00 hod. V stredu a piatok 18 00 hod.
  2. V sobotu vás všetkých prosím o pomoc pri veľkom upra-tovaní a čistení nášho kostola ku sviatkom hneď po rannej omši. Vďaka. Stromčeky a betlehem prosím o pomoc chlapov v piatok o 9:00 hod.
  3. V piatok pozývam mládež a deti na mládež. sv.omšu, po nej tiež prosím mládež o pomoc pri vyzdobení vianočných stromčekov ku sviatkom.
  4. Dnes pripomínam sv. spoveď od 15:00 hod. A o 17:00 hod. bude sv. omša.
  5. V sobotu stretnutie tretiakov/1.prij. deti/ v pastoračnej miestnosti
  6. Na budúci víkend spovedáme v sobotu doobeda v Holíči, po obede v Radošovciach a v nedeľu v Skalici.
  7. Na Troch kráľov vás pozývam na povianočné posedenie farníkov a rodín v našom KD a deti prosím, aby si pripravili niečo zo svojich talentových darov. Na záver bude detská diskotéka+ program pre deti.
  8. V utorok 16.12. o 17:00 hod. bude v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády SR protestné zhromaždenie a živá reťaz proti prijatiu Celoštátnej stratégie ľudských práv. Bližšie informácie sú na výveske.