FARSKÉ OZNAMY  19.2. – 26.2. 2017 – 7.nedeľa cez rok

Liturgický kalendár
Streda: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Štvrtok: Sv. Polykarpa, biskupa a muč., spom.
Nedeľa: 8. cez rok

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +František Zajíček a ostatná rodina
10 30 Na úmysel
Pond. 18 00 Za požehnané a láskyplné vzťahy v rodine,za vnúčatá, a +Štefánia, Valentín a Lýdia
Utorok 18 00 +František Vaculka a ostatná rodina
Streda 07 00 Na poďakov. za 25r. sobáša a za B.pomoc a dary D.sv. do ďalších rokov
Štvrtok 07 00 Na úmysel
Piatok 18 00 +Marián Kohút/1.výr./
Sobota 07 00 +Ján a Mária Rozboriloví, st. rodičia z oboch strán
Nedeľa 07 30 +rodičia Bartaloví, syn a ostatná rodina
10 30 Za farníkov

 

  1. Vo štvrtok bude sv. omša o 7 00hod. a odchod na divadelné predstavenie Povolanie pápež do nitrianskeho divadla bude o 15 45 hod. od kostola.
  2. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich  z ulíc Sasinkovej a Ružovej. Vďaka.
  3. Nácviky mládežníckeho zboru budú v piatok a v nedeľu pred sv. omšami. V piatok pozývam mládež na mládežnícku sv. omšu.
  4. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní včerajšieho fašiangového stretnutia na fare. Na kostol sme vyzbierali 496,-E. Vďaka.
  5. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok  10-12 00 hod. v pastoračnej miestnosti.
  6. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 13 30hod. v pastoračnej miestnosti.
  7. Ďakujem aj za zorganizovanie evanjelizačného stretnutia Godzon v ZŠ.
  8. Spoločenstvo Don Bosco pozýva deti na Letný kresťansky tábor 2017 v termíne 6-11.8 2017 na chate pod Gímešom pri Nitre. Prihlasovanie detí bude v mesiaci máj.
  9. Naša farskú púť do Sv. zeme je už naplno obsadená. Záloha 300 E sa bude vyberať na fare v túto sobotu 25.2. po rannej sv. omši a v nedeľu 26.2. o 14 00 hod. Prineste aj prihlášky.
  10. Katechetický úrad Ba-arcidiecézy pozýva zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých/3-členné družstvá, bez obmedzenia veku/pre obohatenie vedomostí o Sv. Písme. Tento rok: Kniha Sudcov a List Efezanom. Prihlásiť sa treba v sakristii do konca februára.