FARSKÉ OZNAMY 1.3. – 8.3. 2015 – 2. pôstna nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:  féria
Utorok: féria
Streda:  féria
Štvrtok: féria
Piatok:  féria, deň zvolenia Sv. Otca Františka za pápeža/2013/
Sobota: féria
Nedeľa: 3. pôstna1 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +manžel Vojtech/23.výr./,syn Ferdinand a na poďakovanie P. Bohu za 86 r. života
10:30  Za farníkov
Pondelok 18:30 +Mária a Ladislav Lukáčoví a ostatná rodina
Utorok 18:30 Za zdravie B. pomoc pre Petra
Streda 07:00  Za živých i zosnulých členov nášho Ruženc. bratstva
Štvrtok 18:00 +Vdp.Vojtech Kováčik,za misij. dobrodincov našej farnosti
Piatok 18:00 +rodina Došková a st. rodičia
Sobota 07:00 +Vladimír a manželka Anastázia/2 výr./
Nedeľa 07:30  Na poďakovanie za dož. 70 r. života a +rodičia
10:30 Za farníkov
 1.  Ďalšie stretnutie mamičiek na mater. dovolenke v pastor. miestnosti na fare bude vo piatok o 10 00
 2. Dnes bude krížová cesta o 15 00 hod. V piatok o 17 30 hod.  povedú krížovú cestu členky spol. Modlitby matiek/1. piatok spovedám/.
 3. Na budúcu sobotu prosím pomoc pri upratovaní chrámu veriacich z  ulíc Hviezdoslavova a Nálepkova. Vďaka.
 4. Zmeny sv.omší: v pondelok, utorok o 18:30 hod.
 5. V sobotu stretnutie tretiakov/1.prij. deti/ v pastoračnej miestnosti nebude/prázdniny/. Prednáška pre prvopr. rodičov, aj ostatných farníkov na tému spoveď bude v sobotu 14.3. o 9:00 hod. v pastorač. miestnosti.
 6. Na púť do Medžugoria/21.-26.6.2015/sa ešte môžete prihlásiť do konca týždňa. A prosím, ak by ste sa museli odhlásiť, pomôžte nám nájsť náhradu, pretože hotel je už zabezpečený. Oslovíme aj iné farnosti pre doplnenie ľudí.
 7. Stretnutie farskej rady sa uskutoční v nedeľu 15.3.
 8. K prvému piatku spovedám ako zvyčajne, vo štvrtok a piatok od 17 00 hod.
 9. Pozývam vás k dobrovoľnému pôstu v pôstne piatky o chlebe a o vode, vždy s úmyslom. Tento piatok môžeme obetovať za pokojné vyriešenie ukrajin. konfliktu. Vďaka.
 10. Prosím záujemcov o farskú púť do Širokého a Košíc, z príležitosti 90. výročia biskup. vysviacky p. biskupa Čárskeho, aby ste sa zapísali na zoznam v sakristii do bud. nedele. Putovať  budeme v sobotu 25. 4. 2015.
 11. Na budúcu nedeľu vás pozývam na duch. obnovu farnosti s benediktínom Michalom Kukučom v našej farnosti./program/