FARSKÉ OZNAMY: 14.10.- 21.10. 2018  28.nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.
Streda: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spom
Štvrtok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa:  29. cez rok-Misijná

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Ladislav a manželka Kocákoví, ostatná rodina
10 00 Za birmovancov
Pondelok 18 30 +brat Milan a manželka, ostatná rodina
Utorok 18 30 +Anna a Vladimír Ružičkoví, rodičia z oboch strán
Streda 07 00 Za živú vieru a B. pomoc v rodine
Štvrtok 18 30 +Mária Vaňková, Ernest a ostatná rodina
Piatok 18 30 +Milan Jurka, Anna a Ján Uhrincoví, dcéra Margita
Sobota 07 00 +Vladimír Jureňa a rodičia z oboch strán
Nedeľa

 

07 30 Za farníkov
10 30 +Vdp. Konštantín Kollár, rodičia

 

  1. Dnes bude vysluhovať sv. birmovania p. biskup Mons J. Haľko o 10 00hod. Myslime v modlitbách na našich birmovancov.
  1. Prežívame mesiac sv. ruženca. Všetkých vás prosím k spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole. V pondelok sa budú predmodlievajú ženy zo Spoločenstva modlitby matiek, v utorok deti, vo štvrtok muži. V ostatné dni naši Ruženčiari. V pondelok sa modlíme za obnovu kňazov, v utorok za birmovancov a vo štvrtok za nové kňazské povolania. Verím, že si nájdeme čas aj ďalší na túto vzácnu modlitbu.
  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Čárskeho/pravá strana-dom dôchodcov/. Vďaka.
  1. Deti majú stretko v piatok  po sv. omši na fare. Stretnutie prvoprijímajúcich detí v sobotu bude o 15 30 hod. v pastoračnej miestnosti.
  1. Od tohto mesiaca budú bývať kňazské rekolekcie v Kňazskom dome Janka Havlíka v Skalici. Celý program, vrátane sv. omše bude mať charakter duchovnej obnovy určenej iba pre kňazov.