FARSKÉ OZNAMY: 17.11.- 24.11. 2019 33.nedeľa cez rok
3.svetový deň chudobných              

LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie, spom.
Piatok: Sv. Cecílie, panny a muč., spom.
Nedeľa: 34. cez rok- NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Anna Kováriková/3 výr./, brat Emil
Ponde. 18 00 +rodičia Anna a Pavol Ralbovskí
Utorok 18 00 +Eva Mihálová, zať Viliam Valachovič, rodičia Anna a Viktor Šostokoví
Streda 07 00 +Juraj
Štvrtok 18 00 +Jozef Sedlák a ostatná rodina
Piatok 18 00 +Ján, Ferdinand, Rozália Pechoví, rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 Na poďakovanie za 40 r. manželstva, za B. pomoc pre rodinu
Nedeľa

 

07 30 +brat Ivan, rodičia a st. rodičia
10 30 Za farníkov

 

  1. V sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho kostola veriacich z ulice Mirka Nešpora. Vďaka.
  1. Stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam v piatok nebude.
  1. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 14 30hod. a stretnutie s hrami pre deti o 15 30hod. v pastoračnej miestnosti.
  1. Naša farnosť sa zapojila s našou mládežou do dobrovoľnej zbierky: Deka pre ľudí bez domova pre nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Čisté, vypraté deky môžete prinášať do kaplnky Božieho hrobu v našom kostole. Srdečná vďaka.