FARSKÉ OZNAMY – 23.11.- 30.11. 2014

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., muč., spom

Utorok: sv. Kataríny z Alexandrije, panny a muč., spom.

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: féria

Sobota: féria

Nedeľa: 1. adventná nedeľa

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +rod.Medlenová a rod.Homoňuková
10:30  Za farníkov
Pondelok 18:00 +Milan Vaškovič
Utorok 18:00 +Konštantín Neoveský
Streda 07:00 Za duše v očistci
Štvrtok 18:00 +Ján Dúbrava,rodičia z oboch strán,ostat.rodina
Piatok 18:00 +manžel Ján Pecha,súrodenci,rodičia z oboch strán
Sobota 07:00 +Anna Nemcová/1.výr./
Nedeľa 07:30 +Jozef,Emília Valachovičoví,st.rodičia z oboch strán
10:30  Za farníkov
  1.  Dnes pri modlitbe Ježišu Vykupiteľ ľud. pokolenia môžeme za zvyčajných podmienok získať plnom. odpustky.
  1. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulíc Družstevná a Hudecová/spolu/. Vďaka.
  2. V piatok pozývam mládež a deti na mládež. sv.omšu a po nej na predadvetnú mládež. adoráciu-ako duch. prípravu na Advent.
  3. Na bud. nedeľu pri sv. omšiach budem posviacať adventné vence. Verím, že budú pre nás symbolom prichádzajúceho                       Krista a šancou na stretnutie rodín pri modlitbe.
  4. V sobotu stretnutie tretiakov/1.prij. deti/ v pastoračnej miestnosti bude na fare o 13:30hod. Potom spevácke.
  5. Dnes vás pozývam na prednášku prof. Evy Fordinálovej na tému Rodina Čárskych spojenú s predajom jej kníh v pa-                          storačnej miestnosti na fare o 14:00 hod./bud. rok bude 90.rokov od biskup.vysviacky p.biskupa Čárskeho/.
  6. Chcem sa poďakovať p. učiteľkám za sprevádzanie našej mládeže na bratislavskom evanjeliz. programe Goodzone a našim 8-kom a 9-kom zo ZŠ za 2.miesto vo vedomostno- športovej nábož. súťaži v šaštín. Gymnáziu.
  7. V rámci adventu vám ponúkam možnosť v tématic. kázňach na tému Symboly sv.omše, hlbšie sa zamyslieť nad tajomstvami                    sv. omše, aby sme lepšie rozumeli liturgii, ktorá k nám prehovára aj cez vonkajšie symboly, a tak mali osobnejší zážitok so stretnutia s Kristom vo sv. omši./roráty/