FARSKÉ OZNAMY  4.12. – 11.12. 2016 – 2.adventná nedeľa

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: sv. Mikuláša, biskupa, spom.
Streda: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prik. sviatok
Nedeľa: 3. adventná- GAUDETE- radostná

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Anna a Milan Hladíkoví, ostatná rodina
Pond. 18 00 +Ľudovít Horínka a Margita
Utorok 06 30 +Ferdinand Hazlinger, rodičia z oboch strán
Streda 18 00 +rodina Ondrušová, Grigláková, brat Fero, Ondrej, Milan Ondruš
Štvrtok 06 30

18 00

Za farníkov

+Konštantín Kobilý /1.výr./

Piatok 18 00 +Emília Matulová, st. rodičia z oboch strán
Sobota 07 00 Gertrúda Švrčková a rodičia z oboch strán
Nedeľa 07 30 Za farníkov
17 00 +Zuzka Sekerešová /3.výr./

 

  1. Zmeny sv. omší v Advente: RORÁTY: utorok, štvrtok: 6 30h a v sobotu :   7 00h. V pondelok, stredu a piatok sú sv. omše o 18 00h. /deti-srdiečka s podpisom, P.M., dátumy-pečiatka a vyhodnotenie/. Nezabudnime na adventnú duchovnú prípravu.
  2. Vo  štvrtok na prik. sviatok Nepoškvr. počatia P. Márie budú sv. omše:       6 30 a 18 00 hod. V stredu večer bude vigília zo slávnosti.
  3. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok a aj vo štvrtok 10 00-12 00 h. v pastor. miestnosti.
  4. Zimné kántrové dni budú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.
  5. Nácviky mládežníckeho zboru budú v piatok a v nedeľu 1.h. pred sv. omšami, a v sobotu o 14 30h. Stretnutie prvoprijmajúcich detí bude v sobotu o 13 30 h. v pastor. miestnosti.
  6. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Jilemnického, Hurbanovej a Mládeže /pravá strana-smer cintorín/. Vďaka.
  7. V piatok po mládež. omši bude stretnutie birmovancov v pastoračnej miestnosti.
  8. Pozývam vás všetkých na predvianočnú sv. spoveď na bud. nedeľu 11.12. od 15 00-17 00 hod. O 17 00h. bude sv. omša. K dispozícii na sv. spoveď budem do 23.12. len pre tých, ktorí z vážnych dôvodov nemohli prísť bud. nedeľu. Nezabudnime sa dôkladne pripraviť a pomôcť deťom. Vďaka.
  9. Ďakujem chlapom za pomoc pri realizácii odkvapového chodníka. Ak by bolo v sobotu dobré počasie o 8 30hod. by sme to dokončili. Vďaka. Za odmenu vás pozývam v sobotu večer aj mládež na sálový futbal do telocvične ZUŠ o 18 00 hod.
  10. Do sakristie si môžete prísť zapísať vašich chorých, aby som ich mohol prísť zaopatriť sviatosťami ku sviatkom. Zaopatrovať budem vo štvrtok 15.12.