FARSKÉ OZNAMY – 28.6. – 5.7. 2015   13.nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
: Sv. Petra a Pavla,apoštolov, prikázaný sviatok
Štvrtok
: Návšteva Panny Márie, sviatok
Piatok:
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozvestov, slávnosť


PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 +Michal a Jozefa Jureňová a ostatná rodina
10 30 Za farníkov
Pondelok 7 0018 30 Za farníkovza uzdravenie a B. pomoc
Utorok 18 30 +Milan Kudoláni
Streda 7 00 +dcéra Andrea, rodičia z oboch strán a za duše v očistci
Štvrtok 18 30 +rodičia Júlia a František Vankoví, st.rodičia z oboch strán, manželka Jarmila a sestra Mária Gašparínová
Piatok 18 30 +manžel Ján Gaál,rodičia Gaáloví,Gajdúškoví,brat Ladislav
Sobota 07 00 Za živých i zosnulých členov nášho Ružencového bratstva
Nedeľa 07 30 +Ladislav a Otília Brunovskí a starí rodičia
10 30 Za farníkov

 

 1. Pozor na zmenu sv. omší:
  Zajtra na prik. sviatok sv. Petra a Pavla sú sv. omše: 7 00 a 18 30 hod.
 1. Stretnutie mamičiek na materskej bude v utorok10:00 hod. na fare.
 1. Dnes pozývame so Spoloč. Don Bosco na Kalčetový turnaj na farskom dvore o 15 00 h. spojený s opekačkou, pálením žiackych knižiek a so zaujímavým programom. Na turnaj budú 3 kategórie: 1.,2 stupeň ZŠ a dospelí. Prosím vzadu na stolíku v kostole sa prihláste ako dvojice. Občerstvenie bude zabezpečené. Šikovné gazdinky môžu niečo napiecť. Zvlášť pozývam aj rodičov detí.
 1. V sobotu nebude nácvik detského zboru.
 1. V sobotu budú 2 sobáše: Uhrinec-Oceláková,obrad o 14:00h a Baláži-Rehušová o 15:00h+sv.omša.
 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Obrancov mieru. Vďaka.
 1. V sobotu 4.7. nás pozýva RKFÚ Holíč na Cyrilometodskú púť ku kostolíku sv.Margity v Kopčanoch o 16 00 sv. omša /Mons. S. Zvolenský, arcibiskup/.
 1. O.z. Gbelskí strýci pozývajú na Cyrilometodskú slávnosť v sobotu 4.7. na Ostrom vrchu pri kríži o 17 30 h.. Bližšie informácie sú na výveske.
 1. K prvému piatku spovedám ako zvyčajne, vo štvrtok už od 17 30 hod. a v piatok pozývam deti a študujúcu mládež ku sv. spovedi k prázdninám.Prosím nechajte v piatok priestor na spoveď mládeži a deťom/1.prijm. Deti!!/. Zároveň počas sv. omše zaspievame TEDEUM- poďakovanie za uplynulý školský rok.
  Spoveď detí bude od 17:00 hod
 1. Vo štvrtok i v piatok budem spovedať aj slúžiť sv. omšu od 9 00 hod. v novom a v starom penzióne.
 1. Termín prihlasovania na birmovku a na prípravu dospelých ku sviatostiam vyhlásim bud. týždeň.