Farské oznamy   24. 8. 2014

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Moniky, spom.

Štvrtok:Sv. Augustína, biskupa a učit. Cirkvi, spom.

Piatok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa: 7:30 h : +Jozef Šmida,/30.výr./manžel Ferdinand,st.rodičia z oboch strán

10:30 h.: za farníkov

Pondelok 17: 30h.: +Tomáš a Zina Šnicroví, brat Vladimír,ost.rodina

Utorok 17 30h.:+Jozef Mihalovič,brat Štefan,rodičia z oboch strán

Streda 7 00h.:+Vilma a Ladislav Adamovičoví, ostat. rodina

Štvrtok 17:30h.: na poďakovanie za 80r. života,+manžel a ost. rodina

Piatok 17 30h.:+Kristián a Anna Medlenoví, ostat. rodina

Sobota 7 00h.:na poďakovanie za 60r. života a B.pomoc

Nedeľa 7 30h.:+Miroslav Jurka /1.výr./

10 30h.:za farníkov

 

1. Srdečná vďaka všetkým animátorom, ktorí sa minulý týždeň    venovali našim deťom v tábore na Brezovej.

2. Na národnú púť do Šaštína 15.9. autobusom sú ešte voľné miesta.

3. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulíc Pionierska a Majerky. Vďaka.

4. Pripomínam časový posun sv.omší od septembra v pracov. dni o 18:30 hod.

5. Na bud. nedeľu 31. 8. pozývame všetky deti, aj deti z tábora na potáborovú opekačku 2014 v areáli nového DPS II. (Hudecova ulica) o 14:00 hod. Animátori majú pre vás pripravený zaujímavý program. Teším sa na stretnutie s vami.

6. RKFÚ Skalica pozýva na Loretánske dni 2014 v rámci Roka Sedembol.Panny  Márie od 1.- 8. 9 . Duchovný program je na výveske.