FARSKÉ OZNAMY  22.5. – 29.5. 2016 Slávnosť Najsvätejšej Trojice

LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prik. sviatok
Nedeľa: 9. cez rok

 PORIADOK SV. OMŠÍ 

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 00 Za prvoprijímajúce deti
Pondelok 18 30 +Vlasta a František Róthoví
Utorok 18 30 Za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18 30 +Štefan a Mária Rafaelisoví a dcéra Gitka
Štvrtok 07 00

19 00

Za farníkov

+Ján Brunovský a rodičia z oboch strán

Piatok 18 30 +Irena a Vladimír Šteflík a Miroslav Gottfried
Sobota 07 00 +Ladislav Medlen/5.výr./ a ostatná rodina
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 +Milan Hladík/1.výr./, manželka Anna a ostatná rodina
  1. Dnes o 15:00h. sa s prvoprijímajúcimi deťmi zasvätíme P. Márii. Od zajtra do piatku budú sv. omše o 18:30hod./štvrtok 19:00h/, na ktoré zvlášť pozývam prvoprijímajúce deti, aby sme pokračovali v dnešnej slávnosti. Zajtra po sv. omši ich pozývam, aj rodičov na posedenie pri torte v pastor. miestnosti a prosím priniesť alby/netreba ich prať/.
  2. Na prik. sviatok Božieho Tela vo štvrtok budú sv. omše o 7 00 a 19 00hod. Večer bude procesia, na ktorú prosím deti, zvlášť prvoprijímajúce, aby prišli rozhadzovať lupienky, na znak úcty a vďaky J. Kristovi v Eucharistii. Zároveň prosím rodiny o dôstojnú prípravu oltárov.  Prvoprijímajúce deti vo štvrtok môžu prísť si obliecť svoje alby do pastoračnej miestnosti o 18:30 hod.
  3. V sobotu bude nácvik detského zboru o 14:00 hod. v pastor. miestnosti,      v piatok a v nedeľu ako zvyčajne.
  4.  Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Prof. Čarskeho/pravá strana-dom dôchodcov/. Vďaka./aj za piatočnú brigádu v kostole/
  5. V piatok bude mládežnícka sv. omša a pozývam do zboru ďalšie deti, a aj chlapcov k službe pri oltári.