FARSKÉ OZNAMY –17.6.- 24.6. 2018 11. nedeľa cez rok

 LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spom.
Nedeľa:  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

  

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07 30 Za farníkov
10 30 Na poďakovanie za 80 r. života, za B. požehnanie, a za + manžela
Pondelok 18 30 +Cyril a Anna Násadoví, st. rodičia z oboch strán
Utorok 18 30 +Anna Horínkova/4 výr./
Streda 07 00 Na poďakovanie za 80 r. života, za B. pomoc, a za+manžela Stanislava
Štvrtok 18 30 +Jozef Knotek, rodičia Ján a Bernardína
Piatok 18 30 Na úmysel
Sobota 07 00 +Ján Dvorský, +st. rodičia a za B. pomoc a zdravie pre manželku
Nedeľa

 

07 30 Za farníkov
10 30 +Mária a Ladislav Medlenoví, ostatná rodina

     

  1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Mládeže/ľavá strana/
  1. Stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam v piatok nebude. Test aj stretnutie sa uskutoční o týždeň v piatok.
  1. CD s fotografiami 1. sv. prijímania a už aj DVD-film si môžete vyzdvihnúť vždy po sv. omši v sakristii. Rovnako si ho môžte stiahnuť >>>TU<<<
  1. Don Bosco pozýva na letný kresťanský tábor 15.- 20. 7. 2018 na Chate pod Gýmešom pri Nitre. Cena: 70 Eúr. Prihlásiť sa môžu deti od ukončeného 1. roč. ZŠ. Prihlášky treba ich priniesť čím skôr Martinovi Petrášovi alebo Katke Gutschnitzovej. Bližšie informácie: Pavlína Palkovičová 0908 401 452 a na webstránke.
  1. Stretnutie mamičiek s malými deťmi na farskom dvore za priaznivého počasia bude utorok  a aj vo štvrtok o 10-12 00hod.
  1. Don Bosco pozýva deti, mládež, rodičov na farskú akciu: Kalčetový turnaj a pálenie žiackych knižiek v sobotu 30.6. od 17 00h na farskom dvore.
  1. Prvoprijímajúce a aj ostatné deti sú pozvané na stretká v pondelky po sv. omši.
  1. V sobotu bude sobáš+sv. omša o 16 00h– Ondrej Smolinský a Mária Krchňavá.
  2. Pre študentov v Bratislave je k dispozícii Prvý katolícky internát na Slovensku s názvom

Sv. prijímanie na stiahnutie >>>TU<<<