FARSKÉ OZNAMY – 26.10- 2.1. 2014

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: féria

Utorok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: vigília zo sviatku

Sobota: Všetkých svätých, prik. sviatok

Nedeľa: Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Deň Čas Úmysly
Nedeľa 07:30 +Imrich, Jozefína Čárskí, rodičia z oboch strán
10:30  za farníkov
Pondelok 18 30 +Ferdinand Pecha,Rozália,rodičia z oboch strán,ostatná rodina
Utorok 18 30 +Martin a rodičia
Streda 07:00 Na poďakovanie za 50.r. manželstva a rodičia z oboch strán
Štvrtok 18:30 +Ernest Jurkovič, Anna, syn Vladimír
Piatok 18:30 +Anna, Ján Uhrincoví a dcéra Margita
Sobota 07:30

10:30

Za padlých vojakov v 1. svet. vojne

za farníkov

Nedeľa 7:30 +Vladimír Macánek/2.výr./, brat Ján, rodičia, sestra Otília
10:30 za farníkov
  1. Z príležitosti výročia 1. sv. vojny vás pozývam 1.11. po sv.omši 7 30 hod. uctiť si modlitbou duše padlých vojakov aj pri pamätníku vedľa kostola. Sv. omše v sobotu budú o 7.30 a 10.30 hod.
  2. O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulíc Slnečnej a Halaštava. Vďaka.
  3. Dnes pozývam našu farskú radu na stretnutie o 15.00 hod. na fare.
  4. Pripomínam, že v októbri sa modlíme sv. ruženec s deťmi, našimi katechétkami, každý piatok pred sv. omšou o 18.00 hod. Deti dostali obrázok P. Márie, kde si majú zaznačiť dátum a na konci mesiaca  bude vyhodnotenie. Zároveň pozývam mládež a deti v piatok na mládežnícku sv. omšu.
  5. V sobotu stretnutie tretiakov/1.prij. deti/ v pastoračnej miestnosti na fare Po nedeľ. sv. omši pripomínam, že tretiaci si majú prísť pre pečiatku, že boli na sv. omši. Vďaka.
  6. V sobotu 1.11. vás pozývam na dušičkovú pobožnosť na našom cintoríne o 15.00 hod. Pripomínam možnosť získať plnomocné odpustky každý deň za jednu dušu v očistci 1-8.11. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti ku hriechu. Spovedám celý týždeň ako zvyčajne, vo štvrtok a v piatok od 17 30 hod.
  7. Od 3.11. budú sv. omše v pracovné dni o 18.00 hod./zim.obd./