Nedeľa

 

17. nedeľa v cezročnom období

27.7.2014

7.30 h

 Na poďakovanie za 70. rokov života a za B. pomoc

10.30 h

    za farníkov

Pondelok

 

Féria

28.7.2014

17:30 h

+ Ladislav Mihalovič a rodičia z oboch strán

Utorok

 

Sv. Marty, spom.

29.7.2014

17:30 h

+ Anton a Ľubomír

Streda

 

      Féria

 

30.7.2014

 7:00 h

Za nenarodené deti

Štvrtok

 

Sv. Ignáca z Loyoly,kňaza spom.

31.7.2014

 17:30 h

+ Viktória Knotková, + otec

Piatok

 

Sv. Alfonza, biskupa a učiteľa Cirkv, spom.

1.8.2014

17.30 h

+ Jozef Panták a syn Jozef

Sobota

 

 

2.8.2014

6.30 h

+Štefan Ružička, rodičia Štefánia, Tomáš

Nedeľa

 

18 nedeľa v cezročnom období

3.8.2014

7.30 h

+ Helena a Augustín Valentovič, bratia a ostat. rodina

10.30 h

    za farníkov
  • V sobotu 2.8. môžeme vo farských kostoloch získať za zvyčajných podmienok Porciunkulovéodpustky/nábožná návšteva kostola,Otče náš, Verím v Boha, sv.prijm.,modlitba na úmysel sv. Otca a byť v milosti posväcujúcej/.
  • V sobotu bude sv.omša o 6:30 hod.
  • O upratovanie kostola v tomto týždni prosím veriacich z ulice Mládeže/pravá strana/. Vďaka.
  • K prvému piatku spovedám každý deň pol hod. pred omšou a v piatok od 16:30 hod.
  • V penziónoch budem spovedať v piatok.
  • Na národnú púť do Šaštína 15.9. by som chcel ísť s vami autobusom spoločne. Kto by mal záujem o spoločnú púť, môžte sa prísť čímskor zapísať do zoznamu v sakristii.